Prästmogården AB
Prästmon
Kramfors kommun

   
 

Vanliga typer av placeringar är:

 
  • akuta placeringar i väntan på väl genomtänkta beslut.

  • lite längre vistelse med väl genomtänkt rehabiliteringsplan.

  • boende med särskild service som mer långsiktig lösning

 

Vårt kvalitetsindex är svårslaget.

Men vi strävar efter att bli bättre

Kolla gärna på det i sin helhet Kvalitetsinex från SSIL

Vi är och förblir ett litet företag som satsar på kvalité före stor vinst. Som litet företag har vi korta beslutsvägar och stor flexibilitet.


Prästmogården AB
org-nr 556888-1543

  Innehållet på denna sida kontrollerades 2021-05-11
Ansvarig för sidan är peter@prastmogarden.se